Registrácia občianskych združení: 2 % z dane

Notár registruje oprávnené právnické osoby pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2 % dane.

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk.