Právne poradenstvo

Notár poskytuje právne rady v súvislosti s jeho činnosťou, je objektívny a nestranný.