Osvedčovanie priebehu žrebovaní

Notár osvedčuje skutočnosti, s ktorými sa viažu právne následky a spisuje o nich notársku zápisnicu.

Úradné hodiny

 hodinY

Po dohode možnosť poskytnúť notárske služby aj mimo úradných hodín.

OZNAM 

V týždni od 22. 07.-26. 07. 2019 bude notársky úrad otvorený nasledovne:

Pondelok:    8.00 - 16.30

Utorok:       8.00 - 16.30

Streda:       8.00 - 16.30

Štvrtok:      8.00 - 16.30

Piatok:        8.00 - 16.00