Osvedčovanie priebehu dražieb

Notár osvedčuje priebeh dobrovoľných dražieb, zabezpečuje registráciu oznámenia o dražbe v Notárskom centrálnom registri dražieb.

Mobilné osvedčovanie:

Notár disponuje mobilnou kanceláriou, ktorá mu umožňuje vykonať úkon aj na mieste samom (osvedčovanie priebehu valných zhromaždení, osvedčovanie podpisov, priebehu dobrovoľných dražieb, ....).