Osvedčovanie

Na žiadost účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia ako napríklad:

  • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
  • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
  • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
  • o protestácii zmeniek
  • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
  • o tom, že je niekto nažive
  • o vyhlásení o vydržaní
  • o iných skutocnostiach

Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za obsah právneho úkonu, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

Mobilné osvedčovanie:

Notár disponuje mobilnou kanceláriou, ktorá mu umožňuje vykonať úkon aj na mieste samom (napríklad osvedčovanie priebehu valných zhromaždení, osvedčovanie podpisov, priebehu dobrovoľných dražieb, ....).

Úradné hodiny

 hodinY

Po dohode možnosť poskytnúť notárske služby aj mimo úradných hodín.

OZNAM: Až do odvolania bude notársky úrad JUDr. Ľubice Floriánovej otvorený za účelom osvedčenia podpisov a fotokópii od 8.00 - 16.30 hod. (PIA: 8.00 - 16.00 hod.),

pričom je vhodné sa telefonicky objednať na tel. č. 02/54433570 alebo 0905 433 314. Pre ostatnú agendu je úrad dostupný v čase od 8.00 - 15.00 hod., prosím kontaktovať prostedníctvom emailu alebo telefonicky.