Notárska činnosť

  • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
  • osvedčovanie právne významných skutočností
  • konania vo veciach notárskych úschov
  • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
  • poskytovanie právnych rád
  • spisovanie iných listín
  • vykonávanie správy majetku