Notárska činnosť

  • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
  • osvedčovanie právne významných skutočností
  • konania vo veciach notárskych úschov
  • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
  • poskytovanie právnych rád
  • spisovanie iných listín
  • vykonávanie správy majetku

Úradné hodiny

 hodinY

Po dohode možnosť poskytnúť notárske služby aj mimo úradných hodín.

OZNAM: Až do odvolania bude notársky úrad JUDr. Ľubice Floriánovej otvorený za účelom osvedčenia podpisov a fotokópii od 8.00 - 16.30 hod. (PIA: 8.00 - 16.00 hod.),

pričom je vhodné sa telefonicky objednať na tel. č. 02/54433570 alebo 0905 433 314. Pre ostatnú agendu je úrad dostupný v čase od 8.00 - 15.00 hod., prosím kontaktovať prostedníctvom emailu alebo telefonicky.