Dedičské konanie

Notár ako súdny komisár z poverenia súdu vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v aktuálnom znení úkony o dedičstve.

 

Úradné hodiny

 hodinY

Po dohode možnosť poskytnúť notárske služby aj mimo úradných hodín.

OZNAM: Až do odvolania bude notársky úrad JUDr. Ľubice Floriánovej otvorený za účelom osvedčenia podpisov a fotokópii od 8.00 - 16.30 hod.,

pričom je vhodné sa telefonicky objednať na tel. č. 02/54433570 alebo 0905 433 314. Pre ostatnú agendu je úrad dostupný v čase od 8.00 - 15.00 hod., prosím kontaktovať prostedníctvom emailu alebo telefonicky.