Dedičské konanie

Notár ako súdny komisár z poverenia súdu vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v aktuálnom znení úkony o dedičstve.

 

Úradné hodiny

 hodinY

Po dohode možnosť poskytnúť notárske služby aj mimo úradných hodín.

OZNAM 

V týždni od 26. 08.- 30. 08. 2019 bude notársky úrad otvorený nasledovne:

Pondelok:    8.00 - 16.30

Utorok:       8.00 - 16.30

Streda:       8.00 - 16.30

Štvrtok:      zatvorené (sviatok)

Piatok:        8.00 - 16.00